Złotów a Hohenzollernowie

Ziemia Złotowska, z której pochodzę to obszar położonego w północno-wschodniej części dawnego województwa pilskiego (obecnie wchodzi w skład województwa wielkopolskiego). Złotowszczyzna stanowi zachodnią część regionu zwanego Krajną. Została ona wcielona do Prus podczas pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku i pozostała w granicach państwa niemieckiego do 1945 roku. W 1820 roku Fryderyk Wilhelm III (1770-1840)…
Dowiedz się więcej