O mnie

Created with Sketch.

Nazywam się Marta. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z genealogii na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach pracy dyplomowej stworzyłam drzewo genealogiczne swojej rodziny sięgające XVIII wieku, poparte dokumentami z ksiąg metrykalnych. Do wybrania takich studiów zainspirowały mnie opowieści rodzinne prababci od strony mojego ojca.

Moim marzeniem w tej dziedzinie od zawsze było zweryfikowanie historii o tym, iż moi przodkowie mieli się poznać pracując u rodu Hohenzollern jako służąca i koniuszy. W swoich poszukiwaniach natrafiłam na różne poszlaki.

Moje zainteresowania to: historia, gra na pianinie, rysunek i malartwo. W wolnym czasie lubię czytać, zwiedzać zabytki, przebywać na łonie natury i spacerować ze swoim psem.

Wykształcenie

10.2022-10.2023, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  • Poziom wykształcenia: studia podyplomowe
  • Kierunek: genealogia

10.2020-07.2022, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  • Poziom wykształcenia: magister
  • Kierunek: zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

10.2017 - 07.2020, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  • Kierunek: historia
  • Specjalizacja: nauczycielska
  • Poziom wykształcenia: licencjat

Temat mojej pracy licencjackiej brzmiał: "Kształtowanie się granicy polsko-niemieckiej w latach 1918-1923 na Krajnie Złotowskiej". Niepozorne miasteczko jakim jest Złotów rzadko bywa "głównym bohaterem" publikacji historycznych. Przedstawiłam w niej losy Krajniaków, którzy zawierzyli postanowieniom paryskiej konferencji pokojowej z 1919 roku.

Temat mojej pracy magisterskiej brzmiał: "Spod Znaku Rodła. Kultywowanie pamięci o działalności Związku Polaków w Niemczech na Ziemi Złotowskiej", w której zbadałam skuteczność oraz sposoby podejmowania działań upamiętniających działalność Związku.

Przy pisaniu prac korzystałam z metodologii nauk humanistycznych. Szczególna rola przypadła badaniom opartym na historii opisowej, faktograficznej, zdominowanej przez historię regionalną i biografistykę. W ramach studiów podyplomowych stworzyłam drzewo genealogiczne rodziny sięgające XVIII wieku, poparte dokumentami z ksiąg metrykalnych.