Blog

Created with Sketch.

Wpływ Fryderyka Leopolda Hohenzollerna na przebieg granicy na odcinku Krajny 1919-1923

Książę odziedziczył dobra Złotów-Krajenka w 1885 roku (po śmierci swojego ojca- marszałka polnego Fryderyka Karola). W 1919 roku był właścicielem około 50 000 mórg ziemi i lasów. Jego żona Luiza Schleswig-Holstein była siostrą cesarzowej niemieckiej Augusty Wiktorii (żony Wilhelma II). Jego siostra Ludwika Małgorzata została żoną księcia Artura Connaught (brata króla angielskiego Edwarda VII). Władze…
Dowiedz się więcej

Ziemia Złotowska w paryskich rokowaniach pokojowych 1919 r.

„Pogranicze polskie, odcięte od Macierzy, to jak dziecko, które do matki daremnie ręce wyciąga; skazane jest w dalszym ciągu na wygnanie. A jednak dziecko to sercem i duchem należy do matki i tej rodzinnej przynależności nikt i nic z dziejów przeszłości wykreślić nie zdoła”[[ Andrzej Krajna- Wielatowski, Zachodnie Pogranicze odcięte od Macierzy- Ziemia Złotowska, Poznań…
Dowiedz się więcej

Społeczeństwo powiatu złotowskiego w okresie przełomu 1918/1919

W momencie wybuchu I wojny światowej Prusy Zachodnie były dla Niemiec terenem zabezpieczającym na wypadek ataku ze wschodu. Były obszarem osiedleńczym, służyły do eksploatacji gospodarczej, a władzę tutaj przejęło wojsko. Przyspieszono postępowania przed sądami wojennymi i zaostrzono przepisy karne. Ograniczono prawa konstytucyjne, w tym zgromadzeń[[Paweł Kosiński, Prusy Zachodnie 1914. Pomorze 1920. Ludność regionu wobec przemian…
Dowiedz się więcej

Złotów a Hohenzollernowie

Ziemia Złotowska, z której pochodzę to obszar położonego w północno-wschodniej części dawnego województwa pilskiego (obecnie wchodzi w skład województwa wielkopolskiego). Złotowszczyzna stanowi zachodnią część regionu zwanego Krajną. Została ona wcielona do Prus podczas pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku i pozostała w granicach państwa niemieckiego do 1945 roku. W 1820 roku Fryderyk Wilhelm III (1770-1840)…
Dowiedz się więcej