Miesiąc: październik 2023

Created with Sketch.

Społeczeństwo powiatu złotowskiego w okresie przełomu 1918/1919

W momencie wybuchu I wojny światowej Prusy Zachodnie były dla Niemiec terenem zabezpieczającym na wypadek ataku ze wschodu. Były obszarem osiedleńczym, służyły do eksploatacji gospodarczej, a władzę tutaj przejęło wojsko. Przyspieszono postępowania przed sądami wojennymi i zaostrzono przepisy karne. Ograniczono prawa konstytucyjne, w tym zgromadzeń1. Do końca wojny Niemcy mieszkający w Prusach Zachodnich nie bali…
Dowiedz się więcej